Presseinvitation: Præsentation af medlemmer i den nationale Storebæltskomité den 15. maj

Presseinvitation

Præsentation af medlemmer i den nationale Storebæltskomité mandag den 15. maj

Det er et stærkt hold med formand Jesper E. Møller i spidsen, der tegner den nye nationale Storebæltskomité. Komitéen samles første gang på mandag i Nyborg, og her præsenterer formanden medlemmerne samt komiteens videre arbejde for pressen.

Der bliver mulighed for at tale med Jesper E. Møller og komitéens øvrige medlemmer efter præsentationen.

Tid & sted
Mandag den 15. maj kl. 13.00 på Nyborg Rådhus.

Yderligere oplysninger:
Jesper E. Møller, formand Storebæltskomitéen, mobil 24 40 14 14, jesper@storebaeltskomite.dk

Find baggrund, analyse og kontaktinfo om Storebæltskomitéen på www.storebaeltskomite.dk

Baggrund for den nationale Storebæltskomité:
Der har igennem de senere år været arbejdet intenst på begge sider af Storebælt på at få skabt politisk opmærksomhed på den vækstbarriere, broafgifterne på Storebæltsforbindelsen udgør. Ikke alene for erhvervslivet men for samfundet som helhed. Dokumentationen kan hentes i Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen (Grontmij, Marts 2015). Den viser, at ved selv de mest beherskede fremskrivninger kan der de næste godt 30 år realiseres et vækstpotentiale i størrelsesordenen 30 mia. kr. ved at reducere broafgifterne med 25%. Disse gevinster vil ikke bare fordele sig på Fyn og Vestsjælland – men i hele landet.

Det er baggrunden for, at Fynsk Erhverv har taget initiativ til at danne den nationale Storebæltskomité, der fremover vil samle indsatsen for afskaffelse af broafgifterne på Storebæltsbroen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *