Støt mobiliteten – sænk Storebæltsafgifterne

Af Jesper E. Møller, formand, Den nationale Storebæltskomité

FOLKETINGSVALGET 2022: Der er mange sager, som optager de håbefulde, der er opstillet til det kommende Folketingsvalg. Blandt meget andet må de ikke glemme, at afgifterne for passage over Storebælt stadig er en væksthæmmer. I en tid hvor mange familier har svært ved at få privatbudgettet til at hænge sammen, får dette ekstra stor betydning.

Der vil være ture, som ikke bliver kørt, fordi afgiften for at passere broen fylder for meget i hverdagsregnskabet. Dette rammer særligt familier med små indkomster på Fyn og i Vestsjælland, som begrænses i at se familie eller udnytte indkøbsmuligheder på den anden side af Bæltet.

I Den nationale Storebæltskomité hører vi ligeledes fra store transportører, at deres kørsel i hverdagen ikke optimeres ud fra en klimamæssig betragtning, fordi broafgifterne gør, at økonomi i logistikken kommer til at spille en større rolle.

Derfor mener vi fortsat, at der skal ske en yderligere sænkning af afgifterne. Vi hører løbende automatreaktioner fra folketingspolitikere om ”hensynet til økonomien i Femern-forbindelsen” eller sågar hensyn til en mulig Kattegat-bro, som slet ikke er besluttet endnu. Den tid – den glæde. Hvorfor i alverden skal danskerne betale overpris for passage af Storebælt, indtil disse forbindelser en dag måtte stå færdige?

Efter den ringe brug, der initialt var af den nye betalingsbro Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, besluttede Folketinget, at det skulle være gratis at passere broen. Beslutningen blev forklaret med, at ”det var den eneste lokalstrækning i landet med brugerbetaling”. Det er jo ikke korrekt.

Storebæltsbroen indgår ganske vist i det nationale transportnet. Men den er lige så meget en lokal motorvejsforbindelse, som binder Fyn og Vestsjælland sammen. De lokale, som har brug for dette stykke motorvej straffes dagligt i forhold til borgere andre steder i landet. Det er ganske urimelig forskelsbehandling! Vi opfordrer derfor ikke mindst de Folketingskandidater, der er opstillet i de to regioner, til at slå et slag for denne vigtige sag både under og efter valgkampen.

Da Storebæltsbroen blev bygget, var løftet fra Folketinget, at den ville blive gratis at passere, når gælden var tilbagebetalt. Nu bliver man ved med at udskyde dét tidspunkt ved at trække udbytter ud, som benyttes til at forbedre infrastruktur andre steder. Dermed underudnyttes det store samfundsaktiv som Storebæltsbroen er. Der er megen trafik, som ikke finder sted, grundet broafgiften.

Så ned med afgifterne – så hurtigt som muligt!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *