Storebæltsafgiften er også en belastning for transportbranchen

Af Jesper E. Møller, formand, Den nationale Storebæltskomité

Uanset at der eksisterer en ”grøn” rabatordning, så er prisen for passage af Storebæltsbroen for last- og varebiler medvirkende til at øge det indenlandske omkostningsniveau, hvilket er særligt tyngende i en tid med stigende inflation.

Virksomheder med egne biler såsom bryggerier, mejerier m.fl. må indregne broafgiften i den pris som slutbrugerne skal betale for deres varer. Dvs. at det er den almindelige dansker, som betaler for, at en vare har passeret Storebælt. Dette er medvirkende årsag til, at Arla er medlem af Storebæltskomitéen.

Professionelle transportører overvælter i sagens natur broafgiften på den kunde, som betaler for transporten. I sidste ende ender afgiften også her som en del af omkostningskalkulen for et produkt, som har passeret Storebælt. Derfor er store transportører som DSV og PostNord medlemmer af Storebæltskomitéen.

Udover at broafgiften driver prisen for en vare op, hæmmer den dynamikken i Danmark, fordi transportkalkuler kan medføre, at der vælges løsninger, som ikke er rationelt eller miljømæssigt optimale.

Derfor mener vi fortsat, at afgiftssatserne skal reduceres kraftigt og helt bortfalde, når gælden i broen er betalt af.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *