Storebæltsafgifterne er en indenlandsk toldmur!

Af Jesper E. Møller, formand for Den nationale Storebæltskomité

I Folketingets spørgetime med Statsministeren den 25. februar foreslog Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, at det skulle blive gratis at passere Storebæltsbroen. Det er naturligvis et forslag, som vi i Storebæltskomitéen klart bifalder. Pernille Vermund refererede til Fynsk Erhvervs rapport fra 2015, hvor det blev konkluderet, at en fjernelse af afgiften på Storebæltsforbindelsen ville gavne samfundsøkonomien med minimum 9 mia. kr.

Det fremgik af statsministerens svar, at regeringen ikke har aktuelle planer om at imødekomme dette, hvilket jeg også tidligere har haft lejlighed til at drøfte med transportministeren.

Vi glæder os dog over, at statsministeren i sit svar gav udtryk for, at hun principielt ikke er glad for brugerbetaling. Til gengæld var synspunktet, at broen qua afgifterne fungerer som en toldmur, tilsyneladende nyt for Mette Frederiksen.

I Storebæltskomitéen kan vi bekræfte fra talrige drøftelser med lokalpolitikere, erhvervsdrivende og bosiddende i broens nærområder på begge sider af Storebælt, at de høje afgifter i hverdagen opfattes som en barriere, som begrænser trafikmønstre, samvær og samhandel mellem landsdelene. Så en yderligere sænkning af afgifterne og et bortfald, når gælden i broen er tilbagebetalt, vil afgjort være til samfundsmæssig nytte. Det skal der fortsat arbejdes for.

Vi møder ofte det synspunkt, at man før broens bygning skulle betale for færgerne, og at brugerne derfor er vant til betaling. Det er korrekt, men det forhold kan man vel fremføre for hver en indenlandsk bro, vi har bygget i Danmark. Men alle andre broer har været gratis at passere indtil opførelsen af Kronprinsesse Marys Bro, som også indtil videre er en trafik- og brugermæssig fiasko netop grundet brugerbetalingen.

Så væk med broafgifterne! Al infrastruktur bør finansieres ensartet af den fælles kasse.

Her kan du læse Pernille Vermunds spørgsmål til statsministeren samt det svar, statsministeren gav.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *