Nu skal bru­ger­ne af Sto­re­bælts­bro­en igen be­ta­le for at for­bed­re in­fra­struk­tu­ren i an­dre dele af lan­det

Af Jesper E. Møller, formand, Den nationale Storebæltskomité

I Storebæltskomitéen glæder vi os over, at der er lavet en bred aftale om forbedring af infrastrukturen mange steder i landet. Det er godt for landets økonomi, for fremkommelighed og for sammenhængskraften i Danmark.

Vi undrer os dog over at en del af finansieringen frem til 2030 blandt andet skal fremskaffes ved at trække yderligere udbytter ud af A/S Storebælt. Dermed kommer brugerne af Storebæltsbroen igen til at betale for, at man forbedrer infrastrukturen andre steder i landet.

I ugens løb har man kunnet høre lokalpolitikere fra Frederikssund glæde sig over, at Folketinget som en del af infrastrukturplanen vil gøre det gratis at køre over Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord. En beslutning, som koster mere end en milliard kroner. Det forsvares med, at “det var den eneste lokalstrækning i landet med brugerbetaling”.

Da Storebæltsbroen blev bygget, var løftet fra Folketinget, at den ville blive gratis at passere, når gælden var tilbagebetalt. Nu bliver man ved med at udskyde dét tidspunkt ved at trække udbytter ud, som benyttes til at forbedre infrastruktur andre steder – måske direkte til at fjerne afgiften på kronprinsesse Marys Bro?

Dermed underudnyttes det store samfundsaktiv som Storebæltsbroen er. Der er megen privattrafik, som ikke finder sted grundet broafgiften. Det er vigtigt at forstå, at hvor Storebæltsbroen meget væsentligt binder landet sammen, så er den på samme tid en lokal/regional forbindelse, som skaber dynamik mellem Vestsjælland og Fyn.

Den dynamik ville vi få meget mere af, hvis det var gratis eller i det mindste langt billigere at passere broen.

Derfor opfordrer vi forligspartierne til at stoppe udhulingen af økonomien i A/S Storebælt og i stedet lade alle de nye projekter finansieres af den fælles kasse, hvortil der kommer rigelige midler ind fra registreringsafgifter, grønne afgifter og meget andet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *