Komité

Jesper E. Møller

Formand

Mail: Jesper@storebaeltskomite.dk
Tlf: 24 40 14 14

Karsten Lauritzen

Branchedirektør, DI

Bo Svane

Head of Supply Chain Strategy & Digital, Arla Foods

Søren Vase

CEO, PostNord Logistics A/S

Mail: soeren.vase@postnord.com

Kenneth Muhs

Borgmester, Nyborg Kommune

Mail: kmu@nyborg.dk

Knud Vincents

Borgmester, Slagelse Kommune

Mail: borgmester@slagelse.dk

Simon H. Galsgaard

Executive Vice President, DSV Road Denmark

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport

Mail: jek@danskerhverv.dk

Jytte Reinholdt

Jytte Reinholdt

Direktør, Fynsk Erhverv

Mail: jre@fynskerhverv.dk