Interessefællesskab

Interessefællesskab er en bred kreds af interessenter i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner, kulturinstitutioner m.fl., der alle støtter op om den nationale Storebæltskomités kamp for afskaffelse af broafgifterne på Storebæltsbroen