Interessefællesskab

Interessefællesskab er en bred kreds af interessenter i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner, kulturinstitutioner m.fl., der alle støtter op om den nationale Storebæltskomités kamp for afskaffelse af broafgifterne på Storebæltsbroen.

Interessefællesskabet består bl.a. af:

  • Dansk Camping Union
  • Dansk Erhverv
  • Danske Fragtmænd A/S
  • FDM
  • Odense Zoo
  • Munck Gruppen