Transportministeren har lyttet

Formanden for Den nationale Storebæltskomité, Jesper E. Møller, var onsdag den 23. oktober 2019 forbi transportminister, Benny Engelbrecht, for at præsentere komitéen og dens arbejde for at sænke og i yderste konsekvens helt at afskaffe broafgifterne for alle passagerer over Storebæltsforbindelsen.  Og det var en fortrøstningsfuld formand efter mødet:

”I min egenskab af formand for Storebæltskomitéen var jeg inviteret til møde med transportminister Benny Engelbrecht og relevante embedsmænd i dag. Vi udvekslede synspunkter om afgifterne for passage af broen og jeg overrakte ministeren vores argumentationspapir. Det var godt at konstatere, at vi langt hen ad vejen har samme syn på broens vigtighed for sammenhængskraften i samfundet og betydningen af, at afgifterne fortsat reduceres frem mod 2022, som vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.”

Du kan se vores argumentationsfolder her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *