Jesper E. Møller bliver formand for ny national Storebæltskomité

Fynsk Erhverv har udpeget den erfarne erhvervsmand Jesper E. Møller til at stå i spidsen for den nye nationale Storebæltskomité, der skal arbejde for at reducere og på sigt fjerne broafgifterne på Storebæltsforbindelsen.
Jesper E. Møller er tidl. topchef ved Toms A/S og formand for Dansk Industri (DI) og nuværende formand for fodboldklubben Brøndby.

Fynsk Erhverv har igennem de senere år arbejdet intenst på at få skabt politisk opmærksomhed på den vækstbarriere, broafgifterne på Storebæltsforbindelsen udgør. Ikke alene for erhvervslivet men for samfundet som helhed. Sagen har så stor samfundsøkonomisk betydning, at Fynsk Erhverv nu løfter den op i en national sammenhæng med nedsættelse af Storebæltskomitéen.

I 2014 tog Fynsk Erhvervs bestyrelse initiativ til en samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifterne på Storebæltsforbindelsen. Initiativet fik stor opbakning blandt private virksomheder og offentlige organisationer fra Øst- til Vestdanmark. Analysen viser en samfundsmæssig gevinst på ca. 30 mia. kr. for hele landet ved at reducere broafgifterne her og nu og på sigt fjerne den helt.

Lavere broafgifter skal sætte gang i Danmark

Formanden for Fynsk Erhverv Jørgen Dirksen ser en snarlig nedsættelse af broafgifterne på 25% for alle trafikanter og på sigt en fjernelse af broafgifterne som en del af løsningen på den tomgang, dansk økonomi befinder sig i:

– Broafgifterne er en direkte økonomisk belastning for pendlere og erhvervsliv, og vi skal have sat en stopper for, at politikerne bruger broen som malkeko til at finansiere andre projekter, siger formanden for Fynsk Erhverv Jørgen Dirksen og uddyber:

– For en uge siden nedjusterede økonomiministeren for femte gang i træk skønnet for væksten i det danske bruttonationalprodukt. Danmark kører i tomgang – og vi peger på en stort set selvfinansieret løsning, der kan skabe vækst, øget sammenhængskraft mellem Øst- og Vestdanmark, øget mobilitet og konkurrenceevne uden at det koster. Vi vil oven i købet se brede samfundsøkonomiske gevinster i hele landet – og det kan ske i morgen, hvis der er politisk vilje til det, lyder opfordringen fra Jørgen Dirksen.

Det bliver nu den nationale Storebæltskomité, som skal sætte den dagsorden blandt folketingets partier.

Storebæltskomité med bred opbakning

Jesper E. Møller er en erfaren erhvervsmand, der har stor politisk indsigt og berøringsflade, ikke mindst fra sit formandskab i Dansk Industri. Han skal nu sammen med bestyrelsen i Fynsk Erhverv sammensætte komiteen, der skal skabe politisk opmærksomhed på den vækstbarriere, broafgifterne på Storebæltsforbindelsen udgør:

– Danmark er bundet sammen af broer, men Storebæltsbroen er på en og samme tid både et stort aktiv og en stor barriere. Barrieren skal vi have fjernet til gavn for hele Danmark. Derfor har det stor national interesse at få afgifterne på Storebæltsbroen reduceret og på sigt fjernet, så Storebæltsbroen sidestilles med de øvrige broer i Danmark, siger Jesper E. Møller, formand for den ny Storebæltskomité.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *