Ny national Storebæltskomité skal styrke væksten, mobiliteten – og et Danmark i bedre balance

Fynsk Erhverv har igennem de senere år arbejdet intenst på at få skabt politisk opmærksomhed på den vækstbarriere, broafgifterne på Storebæltsforbindelsen udgør. Ikke alene for erhvervslivet men for samfundet som helhed.

Argumentationen kan hentes i den samfundsøkonomiske analyse (Grontmij, Marts 2015),  der ved selv de mest beherskede fremskrivninger viser, at der i de næste 30-35 år er et vækstpotentiale i størrelsesordenen 30 mia. kr., der  vil kunne realiseres ikke bare på Fyn og Vestsjælland – men vil komme hele landet til gavn, ved at reducere broafgifterne med 25%.
Derfor tager Fynsk Erhverv initiativ til at nedsætte en national Storebæltskomité, der skal sikre et konstant fokus, større slagkraft og national opbakning til at få nedsat broafgifterne over Storebælt for alle trafikanter hurtigt muligt – og på sigt helt at få afskaffet broafgifterne. Det vil styrke mobiliteten og den nationale sammenhængskraft samtidig med, at de danske virksomheder vil opnå en forbedret konkurrenceevne.

Ligeledes vil det være et afgørende succeskriterium for Storebæltskomitéen at forhindre, at der hentes yderligere midler ud af A/S Storebælt til andre formål, til trods for at de høje broafgifter år efter år genererer overskud i milliardklassen. Dette sammenholdt med en øget trafik over Storebæltsforbindelsen gør det tæt på selvfinansierende at reducere broafgifterne med 25% for alle trafikanter og vil ikke betyde nedskæringer i kernevelfærd eller fjerne andre poster på Finansloven.

Fynsk Erhverv giver nu depechen videre til Jesper E. Møller som formand for den nationale Storebæltskomité  og ser frem til sammen med en række tunge kræfter fra erhvervslivet,  organisationer,  forskere,  vidensinstitutioner og politikere fra hele landet at fortsætte arbejdet for et Danmark i bedre balance og vækst.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *