En Kattegatforbindelse bør finansieres af dens brugere

Af Jesper E. Møller, formand for Den nationale Storebæltskomité

I den nationale Storebæltskomité noterede vi med interesse regeringens udmelding om muligheden for at etablere en bilbro over Kattegat.

I komitéen forudsætter vi, at præmisserne vil være de samme som de, der oprindelig lå til grund for bygningen af Storebæltsbroen, nemlig at bilisterne selv kommer til at finansiere tilbagebetalingen af broen gennem deres løbende brug af den. På denne måde kan vi sikre gennemførelse af flere store infrastrukturprojekter, som kan binde Danmark bedre sammen og understøtte erhvervslivets vækst samt familiernes mobilitet og kontakt på tværs af landet.

Til gengæld modsætter vi os enhver tanke om, at den ene bros brugere skal betale for infrastrukturprojekter, som kommer andre brugere til gode. Der er allerede taget midler ud af provenuet fra Storebæltsbroen til togfonden mv. Dette går stik imod de oprindelige forudsætninger, som var, at afgiften for passage af broen skulle reduceres væsentligt, når anlægssummen var tilbagebetalt.

Der er rundt i landet drømme om nye infrastrukturprojekter – broer, motorveje mv. Alle kan være velbegrundede og ingen af disse bør være hinandens modsætninger. Brugerbetaling kan tillige være et sundt princip, indtil disse nye aktiver er tilbagebetalt, hvorved staten højst skal stå for en mellemfinansiering. Til gengæld bør man ikke opretholde en overdreven høj betaling for benyttelse af enkelte aktiver, som f.eks. Storebæltsbroen, for at kunne finansiere andre infrastrukturprojekter. Dette medfører underudnyttelse af de samfundsaktiver som disse byggerier jo er, samtidig med, at det fører til en arbitrær fordeling af finasieringsbyrden.

Blot fordi man har et betalingsanlæg skal dette ikke misbruges til finansiering af andre formål end det var tiltænkt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *