Sært kun at nedsætte Storebæltsafgiften på persontrafik

Af: Jesper Eigen Møller, formand for Den nationale Storebæltskomité.

I Storebæltskomitéen glæder vi os over, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at medtage en gradvis nedsættelse af prisen for at passere Storebælt i aftalen om omlægning af bilafgifterne. Stor ros for dette første skridt!

Det er ligeledes meget positivt, at en udbygning af den fynske motorvej er blevet besluttet. I den forbindelse må det ikke glemmes, at strækningen syd om Odense fortsat vil være en flaskehals, hvis motorvejen kun udbygges fra Odense til Nørre Aaby.

Der er dog flere tidsler i den smukke buket. For det første kender vi ikke tempoet for indfasning af afgiftsnedsættelserne, som skal gennemføres parallelt med udbygningen af motorvejen. Går partierne ambitiøst nok til værks? Det er langt fra hver passage af Storebælt, der medfører trængsel ved eller efter Odense, så de 25% nedsættelse må gerne komme hurtigt.

Værre er aftalens ordlyd om, at afgiftsnedsættelsen kun gælder for persontrafik. Personbiler har godt nok de fleste passager af broen, men det er godstransporten, som betaler broderparten af broens indtægter.

Man glemmer ofte, at en stor del af transporterne er med forbrugsvarer fra Arla, Rynkeby, Toms m.fl.  Hvem betaler i sidste ende prisen for at varerne passerer broen? Det gør forbrugerne i form af højere udsalgspris. Så det er Hr. og Fru Danmark der sparer, når afgifterne nedsættes.

I Storebæltskomitéen har vi en stærk opfordring til regeringen og Dansk Folkeparti: vær nu ambitiøse når det gælder indfasning af besparelsen og få så godstransporten med!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *