Så plyndres brugerne af Storebæltsbroen igen

Af Jesper E. Møller formand for Den nationale Storebæltskomité

Det er glædeligt, at regeringen har spillet ud med en infrastrukturplan, som vil forbedre fremkommeligheden på en lang række strækninger rundt i landet. Det udspil hilser vi generelt velkommen.

Men der én stor tidsel i den smukke buket. Trods løfter om det modsatte, har man nu planer om at tage yderligere udbytter ud af indtjeningen på brugen af Storebæltsbroen, således, at der frem til 2030 ikke kan forventes yderligere sænkninger af broafgiften ud over de, som allerede er vedtaget. Det er meget skuffende for brugerne af broen og vil medføre, at vi nu i mange år fremover fortsat underudnytter dette fine samfundsaktiv. Det er skuffende og fantasiløst.

Logikken synes at være, at når først der er etableret en betalingsmekanisme, så kan den lige så godt udnyttes til helt andre formål. Ingen andre steder indenlands skal brugerne af én vejstrækning betale for, at der skabes forbedringer andre steder.

Hvis dette forslag stadfæstes, bør der eksperimenteres med en mere dynamisk prissætning for trafikken over broen. Dermed kan man stimulere den mere lokale trafik mellem kommunerne øst og vest for broen, så familier, lokale håndværkere m.fl. ikke straffes for behov for ny vej andre steder i landet. Dynamisk prissætning vil tillige give mulighed for at flytte tung trafik til tider på døgnet, hvor motorvejene på begge sider af broen er mindre trafikerede.

Det er simpelt hen for fjollet, at vi ikke får nok ud af broen grundet hensyn til andre vejstrækninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *