Ikke kategoriseret

Storebæltsafgiften er også en belastning for transportbranchen

Af Jesper E. Møller, formand, Den nationale Storebæltskomité Uanset at der eksisterer en ”grøn” rabatordning, så er prisen for passage af Storebæltsbroen for last- og varebiler medvirkende til at øge det indenlandske omkostningsniveau, hvilket er særligt tyngende i en tid med stigende inflation. Virksomheder med egne biler såsom bryggerier, mejerier m.fl. må indregne broafgiften i …

Storebæltsafgiften er også en belastning for transportbranchen Læs mere »