Glemt detaljer?

Repræsentantskabet er en  bred kreds af interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner, kulturinstitutioner m.fl., der alle støtter op om den nationale Storebæltskomités kamp for afskaffelse af broafgifterne på Storebæltsbroen.

TOP